Category: Gogo’s Adventures

Random Posts

“ห้องต่างๆภายในบ้าน” (ภาษาจีนบทที่ 10) คลิป – ห้องนอน ห้องน้ำ, ศัพท์จีนเกี่ยวกับบ้าน

สอนศัพท์ภาษาจีนสำหรับชื่อห้องภายในบ้าน คุณสามารถพบกับรายละเอียดของคำศัพท์เหล่านี้ได้ในวิดีโอภาษาจีนขั้นที่ 1 ของเรา เรียนชื่อสิ่งของต่างๆในแต่ละห้องและการพูดถึงที่เหล่านั้นในประโยค