Category: Learning Station

Random Posts

“บทเรียนเรื่องสี” (ภาษาอังกฤษขั้นที่ 1 บทที่ 14) คลิป – สีสำหรับเด็ก, สอนภาษาอังกฤษ, บทเรียนเรื่องสี

วิดีโอนี้จะช่วยให้เด็กๆรู้จักจำแนกสีของสิ่งของต่างๆกัน และยังมีแบบฝึกหัดที่มีประสิทธิผลอย่าดีเพื่อให้เด็กๆได้หัดเชื่อมโยงสีกับวัตถุต่างๆ เช่น แอปเปิ้ล”สีแดง” แต่ก็มีแอปเปิ้ล”สีเขียว” เช่นกัน