Category: The Magic School Bus

Random Posts

“วิดีโอเรียนภาษาเกาหลี” (Korean Language Learning Videos) – BBTV

นี่เป็นเวอร์ชั่นภาษาเกาหลี สำหรับหลักสูตรที่ 1 ของบีซี่บีเวอร์ บทเรียนภาษาเกาหลีอย่างง่ายนี้สอนพูดด้วยสเต็ปง่ายๆอย่างช้าๆ 24 วิดีโอนี้ครอบคลุมในเริ่องการแนะนำตัวจนไปถึงการนับเลข, สี, รูปทรง, และอิริยาบถง่ายๆ และอื่นๆอีกมากมาย วิดีโอของเราใช้วิธีการเดียวกับที่เด็กๆใช้ในชีวิตจริงในการเรียนภาษาใหม่ๆ คือเราต้องฟังและพูดตามซ้ำๆจนสมองของเราซึมซับภาษาที่เข้าใจยาก การเรียนภาษาใหม่ๆนับเป็นการ …