Random Posts

“แบบทดสอบเรื่องห้องนอน” (ภาษาอังกฤษขั้นที่ 1 บทที่ 34) คลิป – การศึกษาสำหรับเด็ก

เรามาทบทวนบทเรียนเรื่องห้องนอนกัน เด็กๆของคุณได้ฝึกฝนคำศัพท์ที่ใช้กับสิ่งของในห้องนอนบ้างหรือไม่ มาทดสอบกันดูว่าเด็กๆมีพัฒนาการมากน้อยแค่ไหน