Category: Kindergarten

“เกมสี” (ภาษาสเปนบทที่ 8) คลิป – เรียนชื่อสี, สีในภาษาสเปน, ศัพท์สเปนสำหรับเด็ก

วิดีโอนี้ขยายขอบข่ายบทเรียนจากบทก่อนหน้านี้ โดยการฝึกนับสีพื้นฐาน 10 สี และสร้างเป็นโครงสร้างประโยค “แอปเปิ้ลสีิอะไร” “แอปเปิ้ลสีิแดง” บทเรียนสอนภาษาของบีซี่บีเวอร์จะสอนทั้งคำศัพท์และการพูดในรูปแบบประโยคอย่างถูกหลักไวยากรณ์ ขอบคุณสำหรับการรับชม, แชร์ และคอมเม้นท์วิดีโอของพวกเรานะคะ Subscribe เพื่อรับชมวิดีโอจากบีซี่บีเวอร์ก่อนใครได้ที่: http://bit.ly/Busy-Beavers-Thai …

Random Posts