Category: Learn Japanese

Random Posts

“เจ้าหญิงแห่งสีสัน” #2 | เรียนเรื่องสี, สอนเด็กเรื่องชื่อสี, การเรียนรู้วัยก่อนเข้าเรียน

“มาทักทายเจ้าหญิงแห่งสีสันกัน เธอเป็นจ้าหญิงแสนสวยที่จะมาสอนเด็กๆเรื่องสีและการออกเสียงชื่อสีเหล่านั้น โดยการเล่นเกมสนุกๆไปกับบิลลี่ บีเวอร์” Click Here to Buy Busy Beavers Plush Toys from Amazon: …