Category: Yoga kids

Posture of the week

Posture of the week A series of kids yoga postures demonstrated by Jaime from …

Random Posts

“ชุดเพลงรูปทรง ฉบับที่ 1” – 35นาทีสำหรับเด็ก, วัยหัดเดิน, อนุบาล, วิดีโอการเรียนรู้สำหรับเด็ก

นี่คือ 35 นาทีกับท่วงทำนองติดหูที่สอนเรื่องรูปทรง, สีและการนับเลขกับเด็กๆ ให้เด็กๆร้องเพลงและเรียนไปกับเนื้อหาสุดคลาสสิคนี้